29 Απριλίου, 2021

Φωτογραφικές προμήθειες και επικάλυψη χρηματοδοτήσεων υποκρύπτονται στην πρόσκληση για τη «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και οδηγούν σε σκανδαλώδη απώλεια δημόσιων πόρων και αποτυχία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.