26 Φεβρουαρίου, 2021

Στο πρόγραμμα «Διέξοδος» για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid_19 στην Κεντρική Μακεδονία, τα χρήματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κατάσχονται για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. και τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναποτελεσματική η επικαλούμενη ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων