Νομός Σερρών


– Ανασυγκρότηση του Νομού Σερρών

– Κοινωνική Ευημερία και Δικαιοσύνη

– Ανάδειξη του Νομού Σερρών και ίση συμμετοχή στην ανάπτυξη

– Δημιουργία Δομών και θέσεων εργασίας για να μείνουν τα παιδιά μας στο τόπο μας και να επιστρέψουν όσοι έφυγαν

 

 

 

 

 

Αγωνιζόμαστε – Συμμετέχουμε - Διεκδικούμε

Λευτέρης Αβραμάκης

–  Αναδιάταξη και εξωστρέφεια της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστική υποστήριξη κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Κοινωνία Αλληλεγγύης χωρίς αποκλεισμούς
– Ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια, προοπτική για όλους χωρίς εξαιρέσεις
– Αναβαθμισμένη, αξιόπιστη, δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους
– Κοινωνικό μισθό, αναδιανομή και βιώσιμο κοινωνικό κράτος
– Συντάξεις και μισθοί αξιοπρέπειας
– Προοδευτική κοινωνία που θα επιτρέπει σε όλους να ζήσουν καλύτερα και όχι μόνο σε κάποιους.